keskiviikko 30. elokuuta 2017

12. Anonyymi porakaivon korjaustarina


12. Anonyymi  porakaivon korjaustarina


Ennen korjausta
Omakotitalon omistaja tilasi uudelle asunnolle porakaivon, joka tehtiin ruostuvalla viiden metrin rauta- maaporausputkella. Urakoitsija ei asentanut muovieristettä, vaan jätti muoviputken pihaan asiakkaan asennettavaksi. Asiakas laski muoviputken ohjeen mukaisesti alas kaivoon.

Kaivoa käytettäessä vedessä on todettu voimakkaasti ruosteisuutta. Ruosteisuus on hankaloittanut kaivoon asennetun otsonointilaitteen ylläpitoa. Veden käyttö on ollut hyvin rajoitettua huonon laadun vuoksi. Porakaivon omistajaa konsultoitiin ja kerrottiin, että kokemukseen perustuen kyseinen kaivon rakenne ruostuttaa veden.
Veden rautapitoisuus: Määritetty 1-3 mg/l, epävakaa ja aistittavat virheet.

Korjaus 2013
Omistajalle kerrottiin, että rakenne voidaan korjata ruostumattomaksi tai kiinteistölle voidaan porata uusi porakaivo. Uusi porakaivo tulee valvoa ruostumattomaksi. Uuden kaivon rakentamisessa ja sijoittelussa tulee varmistua, ettei vanha ruosteinen kaivo pilaa myös uutta kaivoa.

Omistaja valitsi uuden porakaivon rakentamisen ja hän valvoi sen ruostumattomaksi muoviksi ja veden pohjavesilaatu on moitteeton, eikä ruosteisuutta esiinny.
WHO- standardin mukaisen juomaveden rautapitoisuuden laatuvaatimus:                                      alle 0,3 mg/l

Korjaajan kokemusperäinen tieto kalliopohjaveden luontaisesta rautapitoisuudesta                    alle 0,05 mg/l

Korjauksen jälkeen
Omistaja on tyytyväinen ruostumattomaan rinnakkaisporaukseen ja näin saatuun veden laatuun ja määrään. 

Veden rautapitoisuus: Alle 0,05 mg/l, vakio,  tavoite toteutui.

Asiakas
”On vakuuttunut, että vanhassa porakaivossa ruostuva suojaputken rakenne aiheutti veden pilaantumisen eikä muoviholkki estä haittoja.”
 

Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti