perjantai 25. elokuuta 2017

Vesikaivojen porauskoneet


Vesikaivojen porauskoneet


Porauskoneita tuottava teollisuus

Porauskoneita tuottava teollisuus on suurta kansainvälistä mega liiketoimintaa (Sandvik, Atlas Copco jne.) Liiketoiminnassa päähuomio on pintaporausvaunuissa eli louhos-, tie- ja tunneliporauksissa. Kaivonporaus on marginaalisektori, eikä ole siitä syystä saanut suurta huomiota porauskoneiden tuotekehityksessä. Teollisuudessa ollaan tietoisia porauskoneiden käytöstä vesikaivojen rakentamisessa, vaikka ne eivät ole suunniteltu siihen tarkoitukseen. Teollisuudessa ei välttämättä olla tietoisia siitä, että porauskoneilla tuotetaan vesikaivoja, joilla vaatimukset eivät toteudu. Päinvastoin porauskoneilla tuotettu hiiliteräs+ muovieriste vesikaivo on suoraan ja epäsuorasti tekninen- ja terveydellinen riski.
Pintaporauskoneet on modifioitu vesikaivojen rakentamiseen. Tämän vuoksi niiden toiminteet ovat puutteelliset ja rajoittavat tarkoituksenmukaista ja vaatimustenmukaista vesikaivojen rakentamista tunnetulla työputkella.

Ilman työputkea rakentaja ottaa suuren riskin reaktiivisen rakenteen ja sen näennäisen eristyksen aiheuttamista vahingoista. Viranomainen ohjeissaan edellyttää reaktiivisen rakenteen tietoisten vahinkojen estoa.  
 

Työputken käyttö vesikaivoja rakennettaessa
Työputken käyttö vesikaivojen rakentamisessa on tunnettua. Työputki tarkoittaa sitä, että aluksi muodostetaan työputken avulla vapaa, sortumaton työtila maakerrostumaan. Näin saatu työtila mahdollistaa ne ainevalinnat ja työvaiheet, jotka ovat välttämättömiä turvallisen vesikaivon tuotannossa. Tämä toteutetaan siten, että vahvaseinäinen työputki porataan tai juntataan maaperään olosuhteen ehdoilla. Putken sisältä poistetaan maa-aines, jolloin muodostuu tarvittava tila varsinaisen pohjavesikaivon rakentamiselle.  Kun kaivo on rakennettu, työputki poistetaan nostamalla ylös.

Työputkea käyttävää porauskalustoa ei teollisuus tuota. Jotta työputkiporaus on mahdollista, porauskoneessa tulee olla iskevään ja kiertävään poraustoiminne alaspäin sekä työputken poistoon ylös iskevä ja kiertävä toiminne. 

Työputken avulla on mahdollista optimoida kaivorakenne materiaalivalinnan ja mitoituksen suhteen.

Työputkitoiminteen puutteen vuoksi porausurakoinnissa ei ole edellytyksiä tehdä tehokkaasti täysruostumattomia ja vaatimukset täyttäviä porakaivoja.

Jälkikäteen rakenteen korjaaminen täysruostumattomaksi on hankalaa, kallista ja usein myös liian myöhäistä, koska pohjavesi on laajasti pilaantunut rakenteen suorista ja epäsuorista vaikutuksesta korjauskelvottomaksi. 


Porauskoneiden ja vesikaivojen CE- merkintä ja standardisointi
CE- merkin käyttö edellyttää kohteen standardisointia. CE- merkinnän toteuttaminen tulee mahdolliseksi standardisoinnin kautta, koska vain silloin on mahdollista määritellä kohteessa CE- merkinnän kriteerit ja merkin toteutumisen valvonta. 

Porauskoneita ei ole standardisoitu eikä testattu laatutekniikoiden avulla vesikaivon poraukseen soveltuvaksi. Tämän vuoksi niistä puuttuu myös CE- merkintä tässä käyttötarkoituksessa.
Porauskoneilla rakennettu pohjavesikaivo on standardisoimatta. Tämän vuoksi ei ole myöskään CE- merkittyä pohjavesikaivoa.  

Kokonaisprosessi kaivo ja porauskalusto tulee ottaa kehittämisen ja standardisoinnin alaiseksi. Tulee määritellä CE- merkintäkriteerit ja testeihin perustuva hyväksyntä ja vaatimustenmukaisuus.

Porakaivon PORAX de facto yritysstandardi
Standardissa määritellään millaisilla aineilla ja työtavoilla pohjavesikaivon vaatimukset täyttyvät. Tavoitteena, että porauksessa ja rakentamisessa standardin mukaisesti toimien saadaan kokonaisedullisesti alkuperäistä pohjavettä kestävästi hyötykäyttöön. Kaivon tulee säilyttää veden laatu kaikissa olosuhteissa, riippumatta veden virtaustilavuudesta ja ottorytmistä.

Standardi perustuu yrityksen innovointiin, tuotekehitykseen, PORAX- korjausliiketoimintaan ja korjauksella saatuun asiakaspalautteeseen.
 
Asko Vasarvuori
Porakaivokorjauksen asiantuntija

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti