sunnuntai 13. elokuuta 2017


Konsultin tiedote:
Porakaivossa rakenteellinen terveysvaara

 
Vaatimus
Vaadin päästävien hiiliteräsputkien, myös eristettynä välitöntä asennuskieltoa yksityisiin pohjavesikaivoihin. Yksityiskaivoihin siksi, koska vettä otetaan seisovasta vedestä marginaalisella n. 2 % käyttöasteella, jolloin päästö rikastuu kaivoveteen räjähdysmäisesti ja vesi pilaantuu. Mm. kunnallisissa suurvirtauskaivoissa rakenneperäinen päästö laimenee suureen vesitilavuuteen ja haittavaikutus poistuu. Kaivoille ei ole annettu ohjetta veden vähimmäisvirtaamasta, millä vaara riittävällä varmuudella voitaisiin välttää.  
Hiiliteräksen kielto ja markkinoilta poisveto muovieristettynä ja eristämättömänä tulee saada aikaan heti. Rakentamista saadaan jatkaa vasta, kun tuotannossa testein osoitetaan vaatimukset täyttävä pohjavesikaivoksi suunniteltu rakenne ja käyttöturvallisuus.

 Lainsäädäntöä
Kielto perustuu voimassaolevaan ympäristö- ja terveyslainsäädäntöön sekä markkinalainsäädäntöön. Lain toteuttaminen siirtyy asianomaiselle viranomaiselle ja laillisuuden valvojalle.

Hiiliteräksen haitat esiintyvät mm. terveyshaitallisina suorina ja/ tai epäsuorina raskasmetallipäästöinä, rikasteina jotka talousveden välityksellä siirtyvät ravintoketjuun. Päästöjä leimaa sattumanvaraisuus ja veden pilaantumisessa mielivaltainen laatuhajonta. Tästä seuraa laatu- ja turvallisuusvalvonnan mahdottomuus. Pilaantumisen muodoissa esiintyvät kaikki mahdolliset haitan ja vaaran muodot. Metalleina esiintyy useita mm. rauta, mangaani ja arseeni riippuen materiaalin kemiallisesta koostumuksesta, geologisesta ympäristöstä, eristeen padosta/ pettämisestä sekä suorista-ja/ tai epäsuorista päästömuodoista.

 Ongelma
Suunnittelemattomissa hiiliteräs pohjavesikaivoissa on maailmanlaajuinen ongelma ja terveysvaara. Ongelmat ovat todettavissa myös veden huonona laatuna tilastoissa, kaivojen hylkyprosenteissa ja väestön terveydentilassa. Pilaantunut vesi on myös aistittavasti haisevaa, maku- ja värivirheellistä.

Viranomainen on tietämättään hiiliteräksen haitoista, ohjeistanut sen käytettäväksi muovieristettynä pohjavesikaivoihin. Vaatimustenvastaisen hiiliteräksen käyttöä on perusteltu tuotannossa sen halpuudella. Ruostumattoman teräksen kolminkertainen yksikköhinta hiiliteräkseen nähden on muodostanut kilpailullisen esteen ruostumattoman teräksen käyttöönotolle.
Hiiliteräksen ja sen ohjeenvastaisesta korroosionsuojauksesta ei ole varoitettu kuluttajaa.

Ratkaisu
Vaatimukseni on, että matalat alimittaisesti suojatut betoni- maannoskaivot ja hiiliteräsrakenteiset/ muovieriste, syvät putkikaivot kielletään. Ongelmakaivot korvataan suojaavasti mitoitetuilla ruostumattomilla teräskaivoilla. Porax- kaivon rakentamista koskeva standardi perustuu pätevään suunnitteluun ja vaatimustenmukaiseen ruostumaton teräs ainevalintaan, EN 1.4432 ja testattuun tapaan, jossa käytetään apuna kustannustehokasta työputkea. 

Talousveden laatukriteereissä viitataan maailman terveysjärjestön standardiin.
Rakentamisessa viitataan Porax De facto pohjavesikaivojen yritysstandardiin.

Yhteenveto
-vastuu ympäristön kunnioittamisessa on meillä kaikilla.

 
Asko Vasarvuori
Porakaivokorjauksen asiantuntija

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti