torstai 9. marraskuuta 2017


Bangladeshin tappava putkikaivo

Bangladeshin yksityinen putkikaivon vesi on tyypillisesti arseenipitoinen ja tappavan vaarallinen. Ongelmaa on tutkittu tieteellisesti valtavan paljon suurella rahalla ja useiden vuosikymmenien ajan.
Aluksi kuolemien syy oli epäselvä. Nykyisin putkikaivosta saatava myrkyllinen vesi on tieteellisesti todistettu kuolemien syyksi.
Tutkimuskysymys: Miksi myrkytysongelma esiintyy arseeniriskin alueella vain yksityisessä putkikaivossa, eikä kunnallisessa vesihuollossa?

Tutkimusongelma: Kuitenkaan syytä, miksi putkikaivon vesi myrkyttyy, ei ole voitu osoittaa niin, ette syy voitaisiin kirjoittaa tieteellisesti hyväksytysti uudeksi teoriaksi.
On erilaisia arvailuja, hypoteeseja miksi vesi myrkyttyy. Myrkyttymistä pidetään luontaisena geologisena ilmiönä, mutta siitä ei ole tieteellisin menetelmin mitään näyttöä eikä verifiointia. Enemmän on tilastotietoa tuhansien vuosien ajalta hyvinvointia ja elämää ylläpitävästä pohjavedestä, kuin sen tappavasta luonteesta.

Eräs uusi olettamus on, että hiiliteräs- putkikaivon reaktiivinen seinämärakenne muuttaa luontaisen pohjavesikerrostuman. Muuttaa erinomaisen olosuhteen tavalla tai toisella sellaiseksi, että maahan adheesiovoimalla sitoutunut hapettunut arseeni liukenee ja vapautuu pohjaveteen. Arseeni vapauduttuaan rikastuu yksityiskaivon pieneen vesitilavuuteen saavuttaen myrkyttävän kuolemia aiheuttavan luonteen. Erityisesti ongelmallinen olosuhde muodostuu arseeniriskin alueilla silloin, kun kaivoa käytetään perheittäin, päivittäin ja eliniän. Ts. kuolemanvaarallinen olosuhde edellyttää arseenin liukenemisen maaperästä, rikastumisen veteen sekä kerääntymisen aikaa myöden syöpävaarallisesti ihmisen kehoon.      Vasarvuori 1993-2017
Erityisesti uusi olettamus on linjassa sen tosiasian kanssa, että riskialueella arsicosis kuolemiin johtavat sairaudet alkoivat vasta sen jälkeen kun putkikaivojen rakentaminen alkoi 1970-luvulta. Aikaisemmin reaktiivista rakennetta ei käytetty vaan kaivorakenne oli liukenematon kivi. Kivi ei soveltunut putkikaivon materiaaliksi. Riskialueella reaktiivisen putkikaivotiheyden ja rasituksen lisääntyessä ongelmat pahenevat vuosi vuodelta.
 

Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija