tiistai 8. elokuuta 2017


Porakaivon uppopumpun sähköjohdinten sidonta

 

Uppopumput

Koska porakaivot ovat syviä, ei niiden veden pumppaukseen usein riitä imupainepumppu. Uppopumpun sähkömoottorille johdetaan sähkövirta vesiupotukseen soveltuvalla kaapelilla. Upotettavalta sähkölaitteistolta ja johtimilta edellytetään ehdotonta vesitiiviyttä.
 

Sidonnassa todetut puutteet ja vauriot

Pystyyn asennettu syöttökaapeli tulee asentaa ja sitoa pumpun valmistajan ohjeen mukaisesti, jotta ongelmilta vältytään. Kaapeli altistuu kosteuden lisäksi mekaaniselle vetojännitykselle ja hankaumille. Kaapelin vaurioiduttua hankauksesta paljastumalla tai katkeamalla vesikontakti aiheuttaa johtimissa oikosulun ja virran rajoittimen laukeamisen.

Ennenaikaisen kaapelivaurion voi aiheuttaa useat syyt. Kaapelin sidonta on tehty väärin tai sidontaa ei ole tehty lainkaan. Sidonnassa käytetään sopimattomia sidontatarvikkeita, teippejä tai nippusiteitä. Sidonta ei pidä, vaan luistaa vetosuunnassa. Sidonnan tarvikkeet pettävät, liimat liukenee ja nippusiteiden lukot pettävät. Sähköliitokset ovat sopimattomia tai niiden asennus on epäonnistunut. Pistotulpissa olevat o- renkaan asennettu ilma voitelua ja rikkoutuneet jo asennusvaiheessa. Sidonnassa ei jätetä vetosuunnassa riittävää pelivaraa kaapeliin. Kaapeliin kohdistuu suuri vetojännitys seurauksena kaapeli- tai liitinvaurio.  Löysälle jätetty kaapeli aiheuttaa kaapelipussis ja altistumisen hankaumille kallion porattua rouhepintaa vasten.

Sidonnasta johtuvat vauriot ja puutteet voivat aiheuttaa myös kaapelin valahtamisen pumpun ja porauskuilun seinämän väliin, josta voi olla seurauksena pumpun jumittuminen ja kaivon hylkääntyminen.


 Muut kaapelivaurioita aiheuttavat tekijät

Maaporauksen maakengässä saattaa olla iskevän vasaran aiheuttamia purseita. Purseet terävinä aiheuttavat porakaivossa kaapeli- tai sidontavaurion, viiltoja vaikka sidonta olisi kuinka hyvä, hyvin tehty tahansa.  

Myös turvalangan virheellinen, kannattava asennus saattaa aiheuttaa nousuputken mutkittumisen, josta seuraa putken sekä kaapelin nojaaminen kallioseinämään. Tästä aiheutuu hiertymä ja vaurio, vaikka sidonta olisi tehty kuinka hyvin tahansa.

Pumpun käyntiuseuden virheellinen säätö aiheuttaa hakkaavan käynnistyy- sammuu liikehdinnän nousuputkeen. Tästä aiheutuu huomattava hiertymien ja vaurioiden riski, vaikka sidonta olisi kuinka hyvä tahansa.


Ohjeenmukainen sidonta

Erään ohjeen mukaan kaapeli tulisi sitoa nousuputkeen 3 metrin välein. Sidontaan käytetään tarkoitukseen suunniteltuja nastakiinnikkeellisiä NBR-kumisiteitä, joiden sidontatapa on ohjeistettu. Ohjeen mukaisesti kumiside kiedotaan pingottaen ensin kaapelin ja turvalangan ympäri ja tämän jälkeen kaksi kertaa nousuputken, kumikaapelin ja turvalangan ympäri ja lukitaan nastalla.  

Siteiden MBR- kumimateriaali on elintarvikevedelle tyyppihyväksytty ja kestoiältään riittävä. Kumiside tarttuu hyvin pinnoille eikä luista vesiupotuksessakaan. Kumiside on hellävarainen sopivasti joustava eikä aiheuta vaurioita kumikaapelille. Siteiden pidätysvoima ja sidontatiheys on mitoitettu riittäväksi.

Aika-ajoin tulee pumppu nostaa kaivosta pois ja tarkastaa pumpun ja sidontojen kunto  ja tarvittaessa korjata sidonta. Pumppua nostettaessa ja laskettua tulee huolehtia ettei kaapeli ja sidonta takertele ja vaurioidu.

 
Kumisiteet eivät kuulu pumpputoimituksiin

Pumppuja siis myydään ilman kumisiteitä, vaikka siteet tarvitaan joka ainoassa pumppuasennuksessa. Tästä aiheutuu se, ettei siteitä ole silloin, kun pumpun asennus alkaa. Tällöin käytetään toissijaisia ja sopimattomia tarvikkeita ja työtapoja nippusiteitä ja teippejä. Jätetään jopa sitomatta. Seurauksena sidonnan lyhytikäisyys, pettäminen ja moninaiset vauriot.  Kumisiteiden saatavuus on huono. Olen löytänyt niitä ainoastaan Lahdesta Dahlilta.  

 Asko Vasarvuori

Porakaivokorjauksen asiantuntija

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti