keskiviikko 30. elokuuta 2017


11. Anonyymi porakaivon korjaustarina

Ennen korjausta
Vapaa-ajan asunnolle tilattiin porakaivo, joka toteutettiin hiiliteräksellä maaporattuna ja muovieristettynä. Vettä nostetaan uppopumpulla. Kaivovedessä esiintyy sattumanvaraisesti veden ruosteisuutta. Kun kaivoa käytetään vähemmän, ongelma pahenee ja päinvastoin. Omista epäilee muovieristeen kykyä estää ruostuvan rakenteen ruostehaittoja vedelle. Tehottomuus näyttäisi johtuvan eristeputken ja kallion välisestä vuotavasta liitoksesta.
Omistaja luki porakaivojen korjaajan lehti- ilmoituksesta, että ruostuvia porakaivoja voidaan korjata ruostumattomaksi. Omaan tietoonsa perustuen ongelman syystä, hän päätti korjauttaa kaivonsa.

Veden mitattu rautapitoisuus: 0,5- 2,4 mg/l, epävakaa, aistittavat virheet

Korjaus 2013
Korjauksessa todettiin eristeputken putki- putkeen vaatimustenvastaiset teippiliitokset. Eristeputkiliitosta kallioon ei ollut liitetty, tiivistetty lainkaan, vaan maakenkäolakkeeseen nojaava ja vuotava. Irtonainen muovieriste- putki nousi vaivatta pihtiotteella ylös.

Kaivo korjattiin hitsausliitoksin ruostumattomalla teräsputkella. Putki liitettiin 3- kertaisella liitosvarmuudella kallioon. Hydraulinen puristusliitos, NBR-lumitiiviste ja bentoniitti tiivistemassa. Poistettiin ruostuva maaporaus- suojaputki.
WHO- standardin mukainen juomaveden rautapitoisuuden vähimmäislaatu: Alle 0,3 mg/l

Korjaajan kokemusperäinen tieto suomalaisen kalliopohjaveden luontaisesta rautapitoisuudesta on alle 0,05 mg/l

Korjauksen jälkeen
Veden laatu kuntoutui välittömästi eikä ruosteisuutta ole esiintynyt. Pumpataan tai ei pumpata, vesi on aina hyvää.

Veden rautapitoisuus: Alle 0,05 mg/l, vakio. Tavoite toteutui. 

Asiakas
”Korjaus onnistui täydellisesti. Porausurakoitsija ei ollut yhteistyöhaluinen ongelman korjaamiseksi. Kaivon omistaja toivoi porakaivon suunnitteluun ja rakennusurakointiin kehitystä.”

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti