lauantai 12. elokuuta 2017


5. Anonyymi porakaivon korjaustarina

 
Ennen korjausta
Sähköistämättömälle loma-asunnolle on seitsemän metrin rautaisella suojaputkella maaporattu 4,5” ja muovieristetty porakaivo, josta vettä nostetaan käsipumpulla. Korroosioherkkä käsipumppu vaihdettiin porausurakoitsijan toimesta, koska epäiltiin sen aiheuttavan veden ruosteisuuden ja pilaantumisen. Toimenpide ei ollut riittävä, vaan vedessä oli edelleen ruosteongelma.  
Veden määrä on ollut riittävä, mutta veden laatu on ollut niin huono, ettei sitä ole lainkaan voinut käyttää talousvetenä. Korkeat rautapitoisuudet ja aistittavat haju ja makuvirheet ovat estäneet veden käytön. Vedestä on määritetty jopa 22 mg/ rautapitoisuus ja todettu happikato. Omistaja on kuvaillut veden laatua alusta alkaen tympeän hajuiseksi ja pahanmakuiseksi. Vettä ei ole voinut juoda eikä käyttää edes tiskaukseen, sillä astiat värjäytyivät ja tulivat tahmeiksi. Yritimme ahkerasti pumppaamalla saada tilannetta korjaantumaan, mutta turhaan.

Omistaja päätti korjauttaa yli kaksikymmentä vuotta vanhan ja hylätyn porakaivon. Vaihdattaa ruostuvan maaputken ja muovieristeen ruostumattomaan teräkseen. Vaikka korjauksessa on riski, omistaja katsoi, ettei kaivolla hylättynäkään ole mitään käyttöarvoa eikä menetettävää. 
Veden rautapitoisuus: 2- 22 mg/l, epävakaa, aistittavat virheet


Korjaus 2002
Materiaalinen korjaus onnistui. Muovieriste poistettiin. Ruostumaton teräsputki asennettiin sisään ja ruostuva suojaputki poistettiin.
Standardinmukainen veden rautapitoisuuden tavoite: Alle 0,3 mg/l

Korjaajan kokemusperäinen tieto kalliopohjaveden luontaisesta rautapitoisuudesta alle 0,05 mg/l

 Korjauksen jälkeen
Ilmeisesti rakenteellinen hapenkulutus ja huono happitila aiheuttanut ajan myötä syvän pilaantumisen ja hidastanut korjauksen jälkeen elpymistä luonnontilaiseksi. Korjauksen myötä vedelle kuitenkin palautui käyttöarvo talousvetenä.   

Ajan kuluessa kaivon vesi on parantunut vuosi vuodelta. Omistaja on nykyisin hyvin tyytyväinen veden laatuun ja määrään vaikka vedessä onkin tuo rakenteen aiheuttama rautapitoisuus jäämä.
Veden rautapitoisuus: 0,1- 1,0 mg/l, epävakaa. Standardin mukainen veden laatutavoite ei toteutunut.

Asiakas
 ”Ennen korjausta vesi oli tympeän hajuista ja pahan makuista. Sitä ei voinut juoda käyttää edes tiskaukseen. Olemme tyytyväisiä korjaantuneeseen kaivovetemme laatuun.”

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti