lauantai 12. elokuuta 2017


6. Anonyymi porakaivon korjaustarina


Ennen korjausta
Maatilalla on ollut vesihuolto-ongelmia. Rengaskaivon vesi ei ole riittänyt. Rengaskaivon pohjasta on ruostuvalla kuuden metrin teräs- suojaputkella maaporattu porakaivo. Kaivon vedessä on ollut veden rautapitoisuudesta johtuva ongelma. Vesi pumpataan uppopumpulla.

Omistaja on torjunut veden rauta- ja hajuongelmaa juoksuttamalla kaivovettä lapon avulla rinneojaan. Näin veden rautapitoisuus on pysynyt siedettävänä. Talvella lappoputki on jäätynyt ja veden laatu taas huonontunut. Tehtiin toistuvia veden virtauskokeita ja huomattiin veden rautapitoisuuden riippuvuus ja säännönmukaisuus veden virtauksesta.

Omistaja päätti korjauttaa ruostuvan kaivonsa ruostumattomaksi.

Veden rautapitoisuus: 0,5- 2,5 mg/l, epävakaa, aistittavat virheet


Korjaus 2003
Korjauksessa ruostuva putki ei irronnut riittämättömän nostovoiman vuoksi. Ongelmaputki kapseloitiin sementtimassalla onnistuneesti. Korjauksen jälkeen kaivon vedessä ei ole rautapitoisuudesta johtuvaa ongelmaa. Häiriöaltista lappovirtausta ei ole tarvittu.
Standardin mukainen veden rautapitoisuuden tavoite: Alle 0,3 mg/l

Korjaajan kokemusperäinen tieto kalliopohjaveden luontaisesta rautapitoisuudesta alle 0,05 mg/l

 Korjauksen jälkeen
Kaivon omistaja on tehdyillä tutkimuksilla ja vettä käyttäessään todennut ongelmien poistuneen.

Veden rautapitoisuus: Alle 0,05 mg/l, tavoite toteutui.
 

Asiakas
”Putken vaihto osoitti: Ruostuva suojaputki  aiheutti yksin veden laatuongelmat ja pohjavesi on OK”

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti