keskiviikko 9. elokuuta 2017


Porakaivon omistaja- Edunvalvonta


Edunvalvonta

Pora- putkikaivojen omistajat eivät ole järjestäytyneet vesihuollossaan edunvalvonnallisesti. Porakaivoja ei myöskään ole määritelty valvonnallisesti kenenkään viranomaisen vastuualueeseen. Tästä on seurauksena porakaivojen villiys tuotannossa ja markkinoinnissa. Porakaivoja tuotetaan sattumanvaraisesti ilman suunnittelua ja urakoitsijan ehdoilla miten milloinkin. Ohjeet ovat hajanaiset, eikä yhtenevää kansainvälistä ISO- standardisointia ole toteutettu. Porakaivojen hylky- ja suodatusprosentit ovat korkeita. Eräillä riskialueilla putkikaivot sairastavat kaivonomistajan syöpään ja käyttäessään vettä ovat joutuneet arseeni massamyrkytyksen kohteeksi. Tässä mielessä pahin katastrofialue on Indo- Ganges tasanko 1,5 milj km 2  Kaakkois-Aasiassa. Suomessa porakaivojen hylkyprosentti on 16 eli 36 000 kpl. Suomen tunnuslukujen muuntaminen kansainväliseksi tehdään kertomalla luku sadalla.
 

Vesihuollon kehittäminen

Vesihuoltoa tulisi kehittää perustettavan järjestön suuntaan siten, että kuluttajille tarjottaisi turvalliseksi suunniteltuja porakaivotuotteita ja palveluita. Tavalla tai toisella tulisi luoda järjestelmä, jolla voitaisiin oikaista epäkohta. Niin tarpeellinen, odotettu ja hyvä pohjavesi tulisi saada kuluttajille tarkoituksenmukaisesti niin määrän kuin laadunkin suhteen. Tämän ympäristöterveyden alaan kuuluvan vesihuoltoprofiilin noston toteuttamiseksi tulee jonkin perustettavan tahon ottaa vastuu ympäristöstä ja kuluttajasta.
 

Henkilöresurssit ja rahoitus

Järjestön toiminta perustuisi varainhankintaan, jolla toteutetaan tarvittavat kartoitukset, selvitykset ja tutkimukset. Rahanlähteinä ovat kaivojen omistajat, julkiset- ja sosioekonomiset avustusrahoittajat.  Organisaatiossa palkkalistoille kuuluvat luonnollisesti alan asiantuntijat, joilla on edellytykset arvioida nykyistä yksityisen vesihuollon tilaa, riskejä ja kehittämisen mahdollisuuksia. Toimihenkilöillä oltava kyky arvioida ympäristön tilaa oikeudellisesti.  Olennaista roolia näyttelevät myös tiedotus. Epäkohdat tulee saattaa läpinäkyväksi, varoittaminen niistä. Yhteyksien luominen viranomaisten, lainlaatijoiden ja laillisuuden valvojien kanssa.  
 

Koulutus

Informoidaan ja koulutetaan putki- porauskone teollisuuden, urakoinnin ja julkisen valvonnan toimijoita siten, että tarkoituksenmukaisuus ja kokonaisedullisuus yksityisessä vesihuollossa toteutuvat. Koulutus ulotetaan myös kaivojen kokonaisedulliseen käytönohjaukseen, omavalvontaan ja pohjavesien suojeluun. Toimijoille asetetaan lisenssi-, pätevyys- ja passivaatimukset. Koska ympäristön pilaantuminen kaivoista vyöhykkeittäin on tapahtunut, tulee myös luoda ohjelma ympäristön puhdistamiseksi ja palauttamiseksi alkuperäiseen pohjavesitilaan.

Edunvalvonnan toiminta- alue

Vastuujärjestöllä ei ole maantieteellistä toimintarajoitusta, koska yksityisen vesihuollon tila maailmalla on yhtenevästi ongelmainen. Ongelmien luonne maailmalla vaihtelee geologisten, sää- ja käyttäjäolosuhteiden mukaisesti. Ongelmavariantit vaihtelevat oireettomista- vähän ongelmallisiin ja hengenvaarallisiin muotoihin.
 

Organisoituminen

Yksi tapa organisoitumiseen olisi järjestää julkinen, valtakunnallinen joukkotilaisuus porakaivojen omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen olisi kutsuttu myös julkisten tiedotusvälineiden edustajat. Tilaisuudessa keskusteltaisiin organisoitumiseen liittyvistä asioista ja olisi mahdollista tehdä perustamispäätös järjestöstä.  

 
Asko Vasarvuori

Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti