keskiviikko 23. elokuuta 2017


10. Anonyymi porakaivon korjaustarina

 Ennen korjausta
Vapaa-ajan asunnolle päätettiin hankkia porakaivo.

Toivomuksena porausurakoitsijalle esitettiin, ettei kaivorakenteeseen saa asentaa ruostuvaa hiiliteräs seinämärakennetta. Urakoitsija lupasi toteuttaa putkituksen muovimateriaalilla. Työn edetessä havaittiin, että syvä 18 m maapeite esti muovirakenteen toteutuksen. Jouduttiin maaporaus tekemään ruostuvalla hiiliteräksellä. Tilaaja päätti, ettei sisäpuolista muovieristettä hyväksytä liitosepävarmuuden vuoksi. Omistaja päätti korjauttaa ruostuvan hiiliteräsrakenteen heti porauksen jälkeen. Korjaus tehdään sisäpuolisella ruostumattomalla teräsputkituksella 3- kertaisella varmistuksella tiivistäen. Maapainetta kestävä korjausputkitus mahdollistaa työn lopuksi hiiliteräsputkituksen poistamisen maakerroksesta. Kaivon veden antoisuus on erittäin pieni, mutta riittää rajoitteellisesti talousvedeksi.

Veden rautapitoisuus: Mitattuna ja aistittavasti epävakaa ja virheellinen                                                1,0- 5,0 mg/l,.

Laatuvaatimus veden rautapitoisuudelle:                                                                                                      alle 0,3 mg/l

Korjaajan tieto suomalaisen kalliopohjaveden rautapitoisuudesta                                                           alle 0,05 mg/l

Korjaus 2013
Korjausputken asennus onnistui suunnitelmien mukaan, mutta hiiliteräsputkea onnistuttiin nostamaan ja poistamaan 18 metristä 5 metriä.

Korjauksen jälkeen
Veden rautapitoisuus korjausputkitettuna aleni välittömästi.

Veden rautapitoisuus vakioitui: Alle 0,05 mg/l, tavoite toteutui.

Asiakas
Porakaivon omistaja ei ole tyytyväinen porausurakoinnin tarjoamiin ruostuviin teräsrakenteisiin eikä syvyydeltään rajoittuneeseen muovieristykseen. Asiakas ihmettelee miksi porausurakoitsija ei pysty toimittamaan ruostumatonta ja liitosvarmaa rakennetta, koska korjaaja pystyy sen toimittamaan jälkikäteen?

Kaivoon asennettiin 60 m syvyyteen Grundfoss SQ uppopumppu kuivakäyntisuojalla. Kuivakäyntisuoja ei toimi, eikä katkaise pumpun käyntiä vaikka vesi loppuu.

Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti