keskiviikko 16. elokuuta 2017


Saatko luonnon pohjavettä porakaivostasi?
 

Luontainen kalliopohjavesi
Luontaisesta pohjavedestä ei puutu mitään, eikä siinä ole mitään ylimääräistä. Luonnon pohjavesi on kysyttyä, haluttua ja turvallista.
Luonnon pohjaveden jäljittely keinotekoisesti tai puhdistaminen ei koskaan ole pohjaveden veroinen.
Kalliopohjaveden läpikäymä luontainen valmistumisprosessi on vertaansa vailla. Prosessi sade- ja vajovedestä kalliopohjavedeksi kestää yleensä hyvin pitkään, vuosia jopa vuosituhansia ja varastoituu pohjavesikerrostumaan. Valmistuessaan vedessä tapahtuu monimutkainen ioninvaihto, jossa maaperän maa- ja maa-alkalisuolat hakeutuvat vettä rakastavina pohjaveteen ja vedestä poistuvat vettä vieroksuvat haitalliset ja vaaralliset metallit kiinnittyen ja rikastuvat adheesiovoimalla maannokseen. Prosessia voidaan kutsua myös suuren kapasiteetin luontaiseksi suodattumiseksi.
Yhteinen nimittäjä pohjavesille on korkeatasoinen hygienia ja laatuvakio. Pohjaveden kemiallinen koostumus vaihtelee isomman geologisen ja paikallisen geologian mukaisesti lähinnä liuenneiden suolojen määrän ja suhteiden mukaisesti.
Luontainen kalliopohjavesi on pitkän ajan kuluessa ionisesti tasapainottunut. Tasapainoisuus ja vakioisuus voidaan tarkastaa vesitutkimuksella suolalajien määrityksen jälkeen, laskemalla ekvivalenttisuhteet.   

Rakenne aiheuttaa veteen luonnottomuuden
Valitettavasti nyt on käynyt pora- ja putkikaivoissa niin, että hyvät luonnon hapettavan pohjaveden ominaisuudet menetetään virheellisten kaivorakenteiden ja kaivoprosessien seurauksena. Tavanomaisia rakennevirheitä ovat epäonnistuneet päästävät ainevalinnat, rakenteellinen hapenkulutus ja riittämätön suojavaikutus. Vesi on moninaisessa vuorovaikutuksessa epävakaaseen rakenteeseen. Tästä seuraa reaktioita, massasiirtymiä, saastumista jne. Rakennusvirheistä johtuen luonnon pohjavesi menettää luontaisuuden ja sille tyypillisen vakioisuuden. Edellä esitetyt veden pilaantumisen faktat on osoitettu hyvällä toistettavuudella porakaivojen korjauksella. Veden saastunut ja vaarallinen tila porakaivon materiaalisella korjauksella dokumentoidusti erinomaiseksi.    
Hyvien pohjavesiominaisuuksien menetys johtuu myös siitä, että veden erityisen herkkä olemus on sellainen, ettei vesi anna anteeksi mitään. Pienemmätkin haittavaikutukset ovat aistittavissa ja mitattavissa laatua huonontavina vedenkäytön estävinä tekijöinä. Määrityksissä jopa miljardisosapitoisuudet (ppb) tekevät vedestä käyttöarvottoman tai vaarallisen.
Luonnon pohjaveden happimarginaalit ovat vähäiset vain miljoonasosia (ppm). Tästä johtuu, ettei pohjavesi salli lainkaan rakenteellista hapenkulutusta. Luontainen pohjavesi on poikkeuksetta hapettava. Happikylläisyyden alenema luontaisista tekijöistä johtuen on logaritminen, eikä alene koskaan absoluuttiseen nollaan. Johtavasta pysty- rakenteesta johtuvan hapenkulutuksen luonnottomuudesta johtuu, että logaritmisuus menetetään. Syntyy alijäämäinen happipotentiaali. Jos hapenkulutusta tapahtuu vähäisessäkin määrin, se aiheuttaa nimenomaan hidasvirtauksessa happikadon, happialijäämän ja pohjavesikerrostuman pelkistymisen. Tällöin vedestä mitataan negatiivisia redox- jännitteitä jopa  -200 mV. (Kynämittari) Tällöin pohjaveden luontaisuus ja laatuvakio on menetetty dramaattisesti. Happi on veden laadun avainparametri. Tällainen vaarallinen, myrkyttävä veden hidas- seisovan veden virtaustilanne muodostuu tyypillisesti yksityisissä hiiliteräsrakenteisissa porakaivoissa. Porakaivon / pohjavesikerrostuman happikatovaurio on luonteeltaan syväksi tunkeutuva ja korjaantumaton.  

Miten porakaivosta saadaan luonnon pohjavettä?
Porakaivo rakennetaan inertiksi ja varmistetaan suojaustoimin veden alkuperäinen pohjavesikerros.

Ts. suljetaan häiriötekijät pois:
-rakenteen vertikaalisella suojamitoituksella pinnalliset epäpuhtaudet  (min. 6m)
-rakenteen ainevalinnoilla materiaaliset vaikutukset (EN 1.4432)
- suojatulla horisontaalisella pohjavesivyöhykkeellä pilaava ja muuttava toiminta (500m)

 On absurdia uskotella luontaista pohjavettä hengenvaaralliseksi arseenin myrkyttämäksi ilman, että edellä esitetyt kaikki kolme tekijät on suljettu pois! 
 

Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti