maanantai 14. elokuuta 2017


Luonnon pohjavettä porakaivolla?

 Luontainen kalliopohjavesi
Luontaisesta pohjavedestä ei puutu mitään, eikä siinä ole mitään ylimääräistä. Luonnon pohjavesi on kysyttyä, haluttua ja turvallista myös ilman mittausta.

Luonnon veden jäljittely keinotekoisesti tai pilaantuneen veden puhdistaminen ei koskaan ole pohjaveden tasoinen.
Kalliopohjaveden läpikäymä luontainen valmistumisprosessi on vertaansa vailla. Prosessi sade- ja vajovedestä kalliopohjavedeksi kestää yleensä hyvin pitkään, vuosia jopa vuosituhansia ja varastoituu pohjavesikerrostumaan. Valmistuessaan vedessä tapahtuu monimutkainen ioninvaihto, jossa maaperän maa- ja maa-alkalisuolat hakeutuvat vettä rakastavina pohjaveteen ja vedestä poistuvat vettä vieroksuvat haitalliset ja vaaralliset metallit kiinnittyen adheesiovoimalla maannokseen. Prosessia kutsutaan myös suuren kapasiteetin luontaiseksi suodattumiseksi ja dekantoitumiseksi.

Yhteinen nimittäjä pohjavesille on korkeatasoinen hygienia ja laatuvakio. Pohjaveden kemiallinen koostumus vaihtelee isomman geologisen ja paikallisen geologian mukaisesti lähinnä liuenneiden suolojen määrän ja suhteiden mukaisesti.
Luontainen kalliopohjavesi on pitkän ajan kuluessa ionisesti tasapainottunut. Tasapainoisuus ja vakioisuus voidaan tarkastaa suolamääritysten jälkeen laskematta kulloisenkin pohjaveden ekvivalenttisuhteet eli tasapainoisuus.   


Rakenne aiheuttaa luonnottomuuden
Valitettavasti nyt on käynyt pora- ja putkikaivoissa niin, että hyvät luonnon hapettavan pohjaveden ominaisuudet menetetään virheellisten kaivorakenteiden ja kaivoprosessien seurauksena. Tavanomaisia rakennevirheitä ovat epäonnistuneet ainevalinnat, rakenteellinen hapenkulutus ja riittämätön suojavaikutus. Vesi on moninaisessa vuorovaikutuksessa epävakaaseen rakenteeseen. Tästä seuraa reaktioita, massasiirtymiä, saastumista jne. Rakennusvirheistä johtuen ja luonnon pohjavesi menettää luontaisuuden ja sille tyypillisen vakioisuuden.  

Hyvien pohjavesiominaisuuksien menetys johtuu myös siitä, että veden erityisen herkkä olemus on sellainen, ettei vesi anna anteeksi mitään. Pienemmätkin haittavaikutukset ovat aistittavissa ja mitattavissa laatua huonontavina tekijöinä. Määrityksissä jopa miljardisosapitoisuudet (ppb) tekevät vedestä käyttöarvottoman tai vaarallisen.
Luonnon pohjaveden happimarginaalit ovat vähäiset vain miljoonasosia (ppm). Tästä johtuu ettei pohjavesi salli lainkaan rakenteellista hapenkulutusta. Luontainen pohjavesi on poikkeuksetta hapettava. Happikylläisyyden alenema luontaisista tekijöistä johtuen on logaritminen. Rakenteesta johtuvan hapenkulutuksen luonnottomuudesta johtuu, että logaritmisuus menetetään. Jos hapenkulutusta tapahtuu vähäisessäkin määrin, se aiheuttaa nimenomaan hidasvirtauksessa happikadon ja pohjavesikerrostuman pelkistymisen. Tällöin vedestä mitataan negatiivinen redox- jopa  -200 mV. Tällöin pohjaveden luontaisuus ja laatuvakio on menetetty dramaattisesti. Happi on laadun avainparametri. Tällainen vaarallinen, myrkyttävä veden hidas- seisovan veden virtaustilanne muodostuu tyypillisesti yksityisissä hiiliteräsrakenteisissa porakaivoissa. Happikatovaurio on syvä ja luonteeltaan korjaantumaton.  

 Miten saadaan luonnon vettä porakaivosta
Porakaivo rakennetaan inertiksi ja varmistetaan veden alkuperäksi suojaustoimin pohjavesikerros.


 Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti