torstai 3. elokuuta 2017


Porakaivon rakenteissa liukeneva raskasmetalli- Terveysriski

 

Liukeneva seinämä

Porakaivojen rakenteessa on hiiliteräsputkirakenne, joka liukenee voimakkaasti tuhoisassa vesirajakorroosiossa. Haittojen torjuntaan käytetään muovieristettä, joka on todettu epävarmaksi ja ohjeen vastaiseksi. Eriste ei estä raskasmetallin liukenemista.

 Liukenemisesta aiheutuu raskasmetallien rikastuminen pohja-,kaivo- ja käyttöveteen. Sallituissa rajapitoisuuksissa ylityksiä. Lisäksi rakenne aiheuttaa hapenkulutuksen, joka aiheuttaa happikatoa ja pelkistää pohjavesiympäristön maametalleja liuottavaksi. Maaperän maametalleissa on alueellisesti useita raskasmetalleja, jotka ovat erityisen vaarallisia jo miljardin osina mm. arseeni. 

Vaatimustenvastaisuus

Kaivorakenne ja sen ohje ovat rakenne- ja veden laatuvaatimusten kanssa ristiriidassa. Epävakaa kaivorakenne aiheuttaa erinomaisen pohjaveden laadun muuttumisen epävarmaksi, vaaralliseksi ja käyttöarvottomaksi.

Riskin haltuunotto

Havainto vettä pilaavasta ja myrkyttävästä rakenteesta edellyttää pikaisia riskin haltuunottotoimia vaaran ja vahingon estämiseksi.

Tunnistus

Vakava vesihuoltoon liittyvä sietämätön riski oirehtii mm. aistittavina kaivon metallisena ruostuvana seinämärakenteena, sisäpuolisena irto- muovieristeenä, veden ruosteisuutena, -haju ja -makuvirheinä sekä veden värjäys- ja sameusmuunnelmina. Veden tutkimustodistuksissa esiintyy suurta sattumanvaraista laatuvaihtelua mm. rauta- ja mangaanipitoisuuksissa erityisesti veden käyttörytmin vaihdellessa yksityisissä OK- ja lomakiinteistöissä. Veden laatu hajoaa ennustamattomaksi ja -vaatimukset tutkimustodistusten lausunnoissa toteutuu ja/tai  ei toteudu.

Luontainen rautapitoisuus

Uuden kokeellisen materiaalin vaihtotutkimuksen mukaan suomalaisen maannoksen alapuolisen ja luonnontilaisen kalliopohjaveden rautapitoisuus on ongelmaton ja vakio alle 0,05 mg/l. Hyväksymisraja pitoisuudelle on 0,2-0,4 mg/l.

 

Asko Vasarvuori

Porakaivokorjauksen asiantuntija

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti