lauantai 12. elokuuta 2017


4. Anonyymi porakaivon korjaustarina

 
Ennen korjausta
Omakotitalossa on ollut runsaasti vesihuollon kanssa ongelmia. Kaksi rengaskaivoa ovat epäonnistuneet. Maakerros ei sovellu pienen vesipitoisuuden ja pintaepäpuhtauksien vuoksi talousveden hankintaan.

Porakaivo on toteutettu ruostuvalla yhdeksän metrisellä maaporausputkella vanhaan kuivuneeseen betoni- vesirengaskaivoon. Rengaskaivon veden rautapitoisuus ongelmaton 0,05 mg/l. Vesi on ollut porakaivossa voimakkaasti rautapitoista ja siinä on ollut haju- maku ja väriongelmat. Omistaja on hankkinut kustannuksellaan suodattimen, jonka avulla hän on saanut pidettyä veden käyttökelpoisena.
Heti pumpattuna vesi kirkasta, mutta värjääntyy muutamassa tunnissa ruosteiseksi. Kaivossa happikato ja vesi voimakkaasti rautapitoista.

Kaivolla tehtiin veden virtauskoe, jossa todettiin, että veden virtausmäärän noustua pumppauksella yli yhteen kuutiometriin vuorokaudessa, kaivovedestä ongelmallinen rautapitoisuus poistui kokonaan <0,3 mg/l. Virtauksen alentuessa kulutusta vastaavaan 0,4 kuutiometriin vuorokaudessa veden rautapitoisuus nousi 6-9 mg/l.  Koe toistettiin useita kertoja ja useilla virtaustehoilla. Tulos oli aina olosuhdetta vastaavasti säännönmukainen ja epälineaarinen 1:1. 
Suodattimen vaatimasta ylläpidosta johtuen ja virtauskokeen tuloksen perusteella omistaja päätti vaihdattaa ruostuvan ja liukenevan maaporausputken ruostumattomaan teräsmateriaaliin. Koska korjaus on testi, ei korjauksesta laskuteta ja korjaukseen liittyy riski. Keksintösäätiö rahoitti ruostumattomat suojaputket.     

Veden rautapitoisuus: 0,30- 10,00 mg/l, epävakaa, aistittavat virheet

Korjaus 2002
Korjauksessa epäonnistuttiin. Vanhaa ruostuvaa suojaputkea ylös nostettaessa uusi korjausputki takertui poistettavaan putkeen sillä seurauksella, että myös ruostumaton korjausputki poistui ja kaivo sortui.

Standardinmukaisen veden rautapitoisuuden tavoite alle 0,30 mg/l

Korjaajan kokemusperäinen tieto kalliopohjaveden luontaisesta rautapitoisuudesta alle 0,05 mg/l

 Korjauksen jälkeen
Korjaus on edelleen keskeytyksissä. Korjaaja olisi jatkanut korjauksen loppuun, mutta omista päätti kytkeä kiinteistön kunnalliseen vesijohtoverkkoon.

Veden rautapitoisuus: Ei toistaiseksi mittaustuloksia

Asiakas
”Omistaja ei luonnollisesti ole tyytyväinen porakaivoonsa, mutta ei myöskään keskeytettyyn suojaputken materiaaliseen korjaukseen. Korjaaja pahoitteli epäonnistumistaan.”

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti