tiistai 29. elokuuta 2017


Porakaivon PORAX- laatutulkki  ( Vasarvuori )
 

Ominaisuus                                              Syy                                      Ratkaisu

Hiekka
 
Suojaputken liitosvuoto, eroosio
Suojaputkituksen korjaus
Rauta
Kaivomateriaalit, suojaputki, suojaputken alimittaisuus, rakenteen korroosio ja hapenkulutus, happikato
Suojaputkituksen korjaus, materiaalivalinta ja mitoitus. Rakenteen korroosiota,  hapenkulutusta ei sallita.
Mangaani
Kaivomateriaalit, suojaputki, luontainen pohjavesi
Suojaputkituksen korjaus, materiaalivalinta ja mitoitus
Arseeni
Materiaalinen korroosio, epäsuorasti mobilisoiva
Suojaputkituksen korjaus ei pelkistäväksi
Haju
Epäpuhdas pintavesi ja materiaalit
Rakenne, materiaalien korjaus, pintavesieristys
Väri
Materiaali, humus
Rakenne, materiaalien korjaus, pintavesieristys
Maku
Materiaali, humus,
Rakenne, materiaalinen korjaus, pintavesieristys
Sameus
Materiaali, humus
Rakenne, materiaalinen korjaus, pintavesieristys
Bakteerit
Pintaepäpuhtaudet, pieneliöt ja eristysvuoto
Suojaputkituksen korjaus, eristys
Suodatin tukkeutuu nopeasti
Materiaaliset päästöt, eroosiovuodot
Materiaalien korjaus, liitosvuotojen korjaus
Veden paine loppuu, plautuu
Kaivon tuotto ylittynyt
Tuottoa lisää- kulutusta vähennettävä
Vettä ei tule
Kaivo kuivunut, pumppu ei pumppaa, sähkövika, liitosvika, pumppu rikki
Vianetsintä kaavio, jäännite, liitokset, pumpun vaihto jne.
Veden paine epätasainen
Paineentasausjärjestelmä, säätövirhe, laitevika
Säädä, korjaa painekatkaisin
Pumppu käynnistyy- sammuu- hakkaa
Paisuntasäiliön ilmatila virheellinen, säätö tai laitevika
Lisää ilmatilaa, korjaa laitevika
Veden laatu vaihtelee
Pohjavesiolosuhde luonnoton, pilaantunut. Kaivorakenne epävakaa, reaktiivinen, päästävä
Määritä suojavyöhykkeet, aseta käyttörajoitukset. Korjaa kaivorakenteet vakaiksi, eristäviksi ja päästöttömiksi.
Vatsataudit
Epäpuhdas vesi, ilmentäjänä mikrobit, nitraatit ja humus sekä aistittavat virheet
Varmista pohjaveden saanti ja alkuperäisyys. Kaivorakenteet ja suojaus kuntoo. 
Kausivaihtelut, veden käyttöön liittyvät, vuodenaikoihin liittyvät, sateet jne.
Vedenotto ei aina kohdistu yksinomaan pohjaveteen, jolloin syntyy laatupoikkeamia
Toimitaan niin, että pohjavesiolosuhde toteutuu, kaivorakenteet ja suojelu
Mikro pieneliöt, pieneliöt
Kaivotilan tiiviys, varmuus pettää
Tiivistä rakenne ja järjestä ilmanvaihto < 0,1 mm raolla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavoite:
 
 
Ominaisuus
Miksi
Säilytä
 
 
 
Pohjaveden laatu vakaa, turvallinen ja erinomainen +/- 5%
Maannoksen alaisesta luonnon pohjavedestä ei puutu mitään eikä siinä ole mitään ylimääräistä
Varmista kestävä kehitys ja pohjaveden hyötykäyttö eteenpäin. Kunnioita ympäristöä

 
Viite: Porakaivon Porax de- facto yritysstandardi (Vasarvuori)

Erinomaisesti pohjaveden laadun määritykseen soveltuu vesinäyte+ laboratorion määritys.
Epävakaan kaivoveden laatumääritykseen vesinäyte+ laboratorion tutkimus ei sovellu, koska yksi näyte ei edusta epävakaan, mielivaltaisesti satoja prosentteja vaihtelevan veden laatua ja on tästä syystä petollinen. Juomatilanteessa aina läsnä olevat aistit ovatkin toimiva varoitin veden laadun epävakaudesta ja poikkeamista verrattuna luonnon pohjaveteen.    

 
Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti