sunnuntai 10. syyskuuta 2017


Porakaivojen urakointi ja työputki

Mikä virhe?
Kaivoja urakoitaessa jätetään vettä pilaava reaktiivinen hiiliteräs työputki poistamatta rakennustyön loppuvaiheessa. Kaivon rakentamisen voidaan katsoa näin jääneen keskeneräiseksi.

Tästä seuraa niissä pienkiinteistön käyttöolosuhteessa, joissa kaivoja tyypillisesti käytetään, vesi pilaantuu materiaalin reagoidessa, päästäessä pohjavesiympäristössä. Haittavaikutukset ovat niin voimakkaita, laaja- alaisia ja mielivaltaisia, että haittaputki joudutaan eristämään muovilla, suodattamaan vesi tai kaivo hylätään. Suomessa on 40 000 hylättyä porakaivoa ja 40 000 suodatettua porakaivon vettä. Ongelmaluvut ovat mittavat ja osoittavat samalla muovieristyksen tehottomuutta, koska luontaisen kalliopohjaveden rautapitoisuus on osoitettu <0,05 mg/l
Suomen ympäristökeskus on tietoinen hiiliteräs työputken haitallisuudesta. Tämän vuoksi viranomaisen julkaisemissa kaivo- ohjeissa edellytetään hiiliteräs työputkelle muovieristyksen käyttöä harkinnan mukaan. Eristämistä ei ole suunniteltu eikä ohjeistettu, kunhan se tehdään.
 

Miten korjataan?
Keksijä Vasarvuori on erikoistunut omakohtaisten porakaivo- ongelmien seurauksena ratkaisemaan ongelman innovoinnin, tuotekehityksen ja standardisoinnin sekä korjauksen avulla.

Korjauksen yhteydessä poistetaan petolliseksi osoittautunut muovinen eristeputki, jos sellainen on. Asennetaan puuttuva ja vaatimukset täyttävä ruostumaton teräs- suojaputki. Haittoja aiheuttava hiiliteräs työputki poistetaan.
Hapettavana säilyneet korjauskohteet elpyvät luontaiseen veden rautapitoisuuteen. De- fakto standardissa luontainen kalliopohjaveden rautapitoisuudeksi on empiirisesti osoitettu <0,05 mg/l.

Ruostuvan rakenteen seurauksena happikatoon ajautuneet pelkistävät porakaivot elpyvät vaihtelevasti. Tämä johtuu siitä, että pitkälle edenneen ionimuotoisen raudan, laajasti vyöhykkeellisesti pilaama pohjavesi ei elvy luontaiseen 0,05 mg/l rautalaatuun tai ei elvy lainkaan.  Tällöin luontainen pohjavesilaatu on menetetty lopullisesti.

Korjauksen perusidea on, että kesken jäänyt porakaivon rakentaminen suoritetaan korjauksella loppuun vaiheilla 3-4.

Vasarvuoren Porax de- fakto porakaivon rakennusstandardin mukaiset työvaiheet ovat1-4:

1.Maaporaus vahvaseinäisellä hiiliteräs työputkella
2.Kallioporaus

Veden laatuongelmien ilmaannuttua aloitetaan korjaus

3.Asennetaan HST- suojaputki sille porattuun tilaan (Poistetun eristeputken tilalle, jos sellainen on)
4.Poistetaan hiiliteräs työputki.

Puneella kirjoitettu 3-4 ovat korjauksessa suoritetut rakentamisen valmiiksi saatto vaiheet.


Viite työputken sovelluksista: Maa ja vesi Oy 4.1.1983


Asko Vasarvuori

Porakaivojen korjauksen asiantuntija

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti