lauantai 9. syyskuuta 2017

Porakaivo ja syöpä


Porakaivo ja syöpä
 
Porakaivo ja putkikaivo termit
Perinteisesti porakaivoksi kutsutaan kaivoa, joka rakennetaan vettä johtavaan kallioon poraamalla, joka käsittää myös maakerroslävistyksessä välttämättömän putkituennan. Tukiputken alaosassa ei ole läpäisevää siivilää, vaan päinvastoin tiiviste maa- kallio rajapinnassa veden virtauksen estämiseksi.

Perinteisesti putkikaivoksi kutsutaan kaivoa, jossa ei porata kallioon vaan soveltuvin tavoin asennetaan putki tuentaa tarvitsevaan vettä johtavaan sedimenttiin eli maaperään. Putken alaosassa on vettä läpäisevä siivilä.
Putkikaivot Kaakkois Aasian sedimenteillä

Kaakkosi- Aasian  Indo Ganges jokilaaksossa Himalajan eteläpuolella on sedimenteillä valtava miljoonien putkikaivojen keskittymä. Alueelle aloitettiin rakentamaan kansainvälisen rahoituksen turvin putkikaivoja, joiden avulla oli tarkoitus estää pinnallisen rasituksen seurauksena leviävä koleraepidemia. Koleran ehkäisyssä onnistuttiin mutta sijaan tuli monin kerroin suurempi vahinko, arseenimyrkytys.
Havinto 1970

Tasangolla putkikaivojen käyttäjissä ilmaantui erikoinen sairastuminen. Esiintyi ihomuutoksia, raajojen, käsien, jalkojen mustumista ja kuolemia. Intialainen professori Saha teki päätelmän, että sairaus on arseenin aiheuttama. Arseenin saanti ja myrkytys johtuu putkikaivon arseenipitoisesta vedestä. Häntä ei ensin uskottu, mutta nykyisin korrelaatiota pidetään tieteellisesti vahvana 1:1. 
Arseenimyrkytys on katastrofi

Arseenipitoisen veden myötä miljoonien putkikaivojen satojen miljoonien käyttäjien myötä on syntynyt tila, jota kutsutaan maailman suurimmaksi massamyrkytykseksi mitä ihmiskunta on koskaan kokenut. Arvio perustuu suureen määrään kansainvälisiä tutkimuksia. Arvion perusteella Maailman Terveysjärjestö (WHO) on arvioinut riskin ja todennut, että tulevaisuudessa sata miljoonaa ihmistä tulee enneaikaisesti  kuolemaan putkikaivon arseenipitoisen veden käytön aiheuttamaan sairauteen. 
Myrkytystä esiintyy vain yksityisissä käsipumppuisissa putkikaivoissa alueellisesti, joissa veden virtaama on riittävän alhainen rikastuakseen. Virtaus on tällöin alle puoli kuutiometriä vuorokaudessa. Tällöin rakenteen myrkkyä rikastava vaikutus on suurempi kuin vesivirran eliminoiva vaikutus. Kunnallisissa vedenottamoissa ei myrkytystä pääse tapahtumaan riippumatta kaivon rakenteesta, koska tuhansien kuutiometrien päivittäinen vesivirta laimentaa ja estää rakenne/ myrkkyvaikutuksen täydellisesti. Tästä voidaan päätellä, ettei pohjavedessä ole luontaisesti arseeniongelmaa.

 Onko arseeni luontainen vai ihmisen aiheuttama
Tiedeyhteisöjen hypoteesi: Syyksi arvioitu luontaiset biologiset pelkistävät prosessit ja arsenaatin mobilisoituminen arseniittina pohjaveteen. Tästä ei kuitenkaan ole verifiointia ja siksi teoriaa ei ole tieteellisesti hyväksytty, vaan arvio säilyy hypoteesina.

Vasarvuoren hypoteesi: Reaktiivisen putkikaivon sähkökemialliset reaktiot, hapenkulutus ja vuorovaikutus pohjavedessä pelkistävät vyöhykkeellisesti. Vaikutusvyöhykkeellä maaperän arsenaatti mobilisoituu arseniittina pohjaveteen ja edelleen kulutukseen.

Verifiointitutkimus NIRI
Näiden kahden hypoteesin ratkaisemiseksi Vasarvuori on kehittänyt verifiointiin soveltuvan NIRI- tutkimusmallin, joka osoittaa hypoteesien täsmälliset osuudet arseenin myrkytykseen. Tämä johtaa tiedeyhteisöille luovutettavaan uuteen teoriaan. Vasarvuori omiin tutkimuksiinsa ja kirjallisuusselvityksiin perustuen osoittaa ja uskoo, että putkikaivo on yksin syypää myrkytykseen ja luontainen pohjavesi ei ole myrkyllinen eikä myrkyttävä. Jos arseenimyrkytys olisi luontainen pohjavesi-ilmiö se esiintyisi ongelmana myös saman alueen kunnallisissa suurvirtauskaivoissa.

Pohjavesi on osa funktionaalista ravitsemusta. Voisiko olla myrkyttäjä?
Pohjavedet ovat perinteisesti haluttuja, osana ravitsemusta eli hyvinvointia edistäviä. Nyt aivan vastakkainen tiedeyhteisöjen arvio, että luonnon pohjavedet olisivatkin paikallisesti tappavan vaarallisia. Kontrasti on uskomaton. Paikallisuus tarkoittaa esimerkiksi Kaakkois- Aasian Indo- Gances tasankoa, joka on viisi kertaa suomen kokoinen alue. Alueella asuu satoja miljoonia ihmisiä käsipumppuisten putkikaivojen ja arseenimyrkytyksen kourissa.
Olemme onnekkaita. Suomessa ei ole vastaavaa geologiaa - kaivonrakenne- olosuhdetta- vuorovaikutusta. Ei ole olosuhdetta, joka tulee aiheuttamaan tuon kiduttavan, kaksikymmentä kertaa Suomen väestöä suuremman väkimäärän kuoleman.
 

Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija

Viite: sos-arsenic.net

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti