torstai 12. lokakuuta 2017

Vesi- ja energiaporakaivon julkinen hallinto- ja valvonta


Vesi- ja energiaporakaivon julkinen hallinto- ja valvonta

 

Valvonta- ja lupaviranomainen Suomen ympäristökeskus on ohjeistanut suunnittelemattoman, tarkastamattoman, hyväksymättömän ja testaamattoman porakaivon

- porauskoneet ja porausmenettelyn

- rakentamisen ja eristämisen

- vedenoton

- pohjaveden suojelun

 

Ohjeet ovat ristiriitaiset vaatimuksiin nähden mm.

-pohjaveden suojelu

-pohjaveden pilaantuminen ja saastuminen

-kaivoveden pilaantuminen ja saastuminen

-materiaalivalinnat

-kaivon materiaalinen korroosio ja korroosion suojaus

-vedenoton rajoittaminen kaivon veden luontaiseen antoisuuteen nähden

-pohjaveden lakisääteinen ehdoton pilaamis- ja muuttamiskielto

-terveydelliset talousveden vaatimukset

 

Pohjavesikaivon ympäristö- ja rakennusvalvonta

-ympäristövalvontaa ei ole organisoitu kenellekään viranomaiselle kuuluvaksi

-rakennusvalvontaa ei ole organisoitu kenellekään viranomaiselle kuuluvaksi

-omavalvontaa ei ole ohjeistettu porakaivon kuluttajalle

 

Asko Vasarvuori

Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti