maanantai 30. lokakuuta 2017


Porakaivo ja vahinkovakuutus

 Vahinkomuotoja
Porakaivojen vahingot voidaan jakaa rakennusteknisiin ja veden laatuvahinkoihin. Vahingot ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Rakennustekniset vahingot jakautuvat suunnittelemattomuuteen ja niistä johtuviin rakennevahinkoihin.  Rakenteissa esiintyvät mm. seinämän päästöt ja seinämän rikkoutuminen. Seinämäperäiset ja porausmenetelmävahingot jakautuvat mm. seinämän muodon muutokseen, materiaalipäästöihin, tukkeutumiseen ja vuotovahinkoihin sekä pumppuhäiriöihin. Veden laatuvahinko voidaan jakaa mm. materiaalipäästön saastuttavaan- ja pintaveden saastuttavaan vaikutukseen ja pohjavesivahinkoon.   
Vahinkojen riskikartoitus ja torjunta on ollut vähäistä sekä vahingot sallivaa. Porakaivotuotannossa ei ole esiintynyt vuosikymmenien aikana laatukehitystä eikä laadunvarmistusta.

Syitä maanalaisten vahinkojen muodostumiseen on ollut lähes mahdoton todeta ja eritellä. Usein vahingon korvaukselle on riittänyt, kun vahinko on tapahtunut. Pumppu ei pumppaa vettä eikä juuttunutta pumppua ole mahdollista silmävaraisesti tarkastaa eikä vaihtaa. Porakaivojen korjauksessa on tullut esille useita teknisiä vuorovaikutteisia riskiketjuja, jotka esiintyvät vahinkotekijöinä vaihtelevasti. Uuden tiedon mukaan näyttäisi luonnon riskit teknisiin riskeihin nähden olevan marginaalisia.
Vakuutusmaksut

Vakuutusmaksut näyttäisi jakaantuvan epäjohdonmukaisesti vahingon aiheutuksen, -vastuun ja -maksajan kesken.

Vastuuvakuutukset
Tuotannossa esiintyy porauskone-, porausurakointi-, korjauspalvelu- ja vedenottolaitteiston vastuut. Näiden perusteella vakuutustuotteita tarjotaan ja korvauksia maksetaan vaihtelevasti vakuutusyhtiöistä riippuen. Pumppuja on vakuutettu ja korvattu myös ns. konerikkovakuutuksesta.

Porauskoneiden valmistajan vastuu vesikaivon porauksessa
Vastuu näyttäisi olevan kyseenalainen, koska porausvaunuja ei varsinaisesti valmisteta ko. vesikaivon poraukseen soveltuvaksi. Vaunuja valmistetaan ns. pintaporausvaunuiksi louhoksille ja tunneliporaukseen. Porausvaunuja käytetään sattumanvaraisesti porausurakoitsijan vastuulla vesikaivon poraukseen ilman talousvesikaivon edellyttämää laadunvarmistusta ja koneen käyttöstandardia, jotta veden WHO- laatustandardi toteutuisi.

Porakaivon korjauksen vastuuvakuutukset
Suomessa on yksi porakaivojen rakenteiden avaukseen, materiaalin vaihtoon ja kaivon peruskorjaukseen erikoistunut yritys. www.porakaivokorjaus.fi Allekirjoittanut edustaa kyseistä yritystä. Korjausyritykselle on myönnetty vastuuvakuutus, joka kattaa korjauskohteelle, porakaivolle aiheutetun vahingon sekä korjauskohteen ympäristössä tapahtuvan vahingon korvauksen. Korjaustoiminnan myötä on saatu uutta infoa maanalaisesta riskimaailmasta sovellettavaksi.

Ennalta ehkäisevä vahingon torjunta
Vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhtiöiden keskusjärjestö pyrkivät edistämään ja kampanjoimaan eri tavoin yleisesti vahingontorjuntaa. Ennaltaehkäisevä vahingontorjunta nähdään järkevänä, tehokkaana ja kaikkia osapuolia sekä ympäristöä hyödyttävänä toimintamuotona.
 

Asko Vasarvuori
Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti