torstai 26. lokakuuta 2017

20. Anonyymi porakaivon korjaustarina


20. Anonyymi porakaivon korjaustarina

 

Ennen korjausta

Loma- asunnolle porattiin porakaivo. Kaivossa on syvä, ruostuva maaporausputkitus ja tiivisteellinen muovieriste. Omistaja epäilee putkituksen aiheuttavan veteen ruosteisuutta. Muovieristeen epäillään olevan tehoton estämään ruostuvan suojaputken haitat vedelle. Veden lisätty huuhtelupumppaus poistaa vedestä ruosteisuuden. Tällä perusteella voidaan päätellä, jos luontainen pohjavesi olisi ruosteista, se olisi sitä myös huuhtelupumppauksella.

Kaivon omistaja on pyytänyt porausurakoitsijaa korjaamaan vettä pilaavan rakenteen. Porausurakoitsija aloitti ruostuvan kaivon rakenteen korjauksen, mutta hän jätti korjauksen kesken.

Tehtiin koepumppaus, jossa todettiin pohjaveden säilyneen hyvälaatuisena. Kaivon omistaja halusi korjauttaa kaivon ruostumattomalla teräksellä.

Määrityksin vedestä on todettu korkea ja epävakaa rautapitoisuus. Vedestä on todettu myös aistimalla veden laatuvirheet.

Veden rautapitoisuuden vaihtelu                                                                                                                   0,2- 10 mg/l

Korjaus 2016

Kaivoon asennettiin ruostumaton teräsputki puristusliitoksin ja kumitiivistein. Poraus todettiin kuivaksi ja tiivistys avattiin. Rautainen ruostuva suojaputki poistettiin.

WHO standardin mukainen veden rautapitoisuuden laatuvaatimus:                                                       alle 0,3 mg/l

Korjaaja on osoittanut suomalaisen kalliopohjaveden luontaiseksi rautapitoisuudeksi                        alle 0,05 mg/l

Korjauksen jälkeen

Vedessä on ”syvä jälki” rakenneperäisestä rauta jäämästä. Veden syvä rautapitoisuusjäämä ei riipu veden virtaamasta. WHO asettama 0,3 mg/l rautapitoisuuden vähimmäisvaatimus toteutui.

Veden rautapitoisuus, vakio                                                                                                                             0,2 mg/l

Asiakas

Asiakas on tyytyväinen korjaukseen ja näin saatuun veden erinomaiseen laatuun ja määrään.  Rapautumiskuoren pohjavesi on kirkasta ja hyvälaatuista myös virtaamattomana ilman puhdistavaa huuhtelupumppausta.

Korkean ja epävakaan veden rautapitoisuuden syyksi osoittautui virheellinen rakenne. Tämän vuoksi porakaivojen rakennetta ja tuotantoa tulee kehittää.

Rakenneperäisen ruosteen saastuttaman vesilaitteiston, säiliöiden ja järjestelmän puhdistus oli työlästä ja hankalaa.

Porausurakoitsijoilla näyttäisi olevan väärä käsitys kalliopohjaveden rautapitoisuuden syystä. Tarvitaan oikaisu.

 

Asko Vasarvuori

Porakaivon korjauksen asiantuntija

 

   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti