torstai 9. tammikuuta 2014

Porakaivovesien raudan alkuperä


Kalliopohjaveden alkuperäislaatua ei ole aikaisemmin tutkittu eikä ymmärretty. On luotu mielikuvaa pohjavedestä porakaivoista otetun vesinäytteen perusteella. Todellisuudessa porakaivoveden tutkimus osoittaa porakaivon veden laadun sellaiseksi miksi vesi on porakaivon vaikutuksesta muuttunut. Tutkimus ei edusta alkuperäisen pohjaveden laatua.

Minun tilaamani ja itse tekemäni tutkimukset ja koekorjaukset ovat osoittaneet, että kalliopohjavesi on luultua parempaa. Pohjavettä pilaava ja muuttava rakenne, liukeneva rautaputki, on osoittautunut ratkaisevaksi tekijäksi porakaivojen huonoon ja epävakaaseen veden laatuun. Kiinteistökohtaisissa porakaivoissa pienet vesitilavuudet voimistavat rakenteen haittavaikutuksia.  Suurimmat veden laatua alentavat porakaivon rakenteelliset epäkohdat liittyvät materiaalin valintaan, korroosion suojaukseen (muoviputki) ja alimitoitukseen.

Kalliopohjavesikin on siis ilman kulttuurillisia mm. porakaivovaikutuksia hyvää, kuten totutusti on pohjaveden todettu olevan.  Uudet porakaivojen avaus- ja korjaushavainnot osoittavat pohjaveden alkuperäislaadun hyväksi. Eräät korjauskohteet ovat olleet niin syvälle rakenteen pilaamia, että niiden täydellinen palautuminen alkuperäiseen tilaan on kestänyt useita vuosia.

Tarvitsemme riippumatonta perustutkimusta alkuperäisen kalliopohjaveden verrokkilaadun osoittamiseksi.  Ilman tätä tietoa, meillä ei ole edellytyksiä pohjavesien valvontaan, vaan ajaudumme juupas eipäs tilaan. 

Asko Vasarvuori
www.porakaivokorjaus.fi

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti