sunnuntai 5. tammikuuta 2014

Porakaivojen kehitystarve - valvonnasta virhekäsitys


Porakaivojen kuluttajapiireihin on muodostunut se käsitys, että porakaivoja ja niiden teollista tuotantoa valvotaan kuin muitakin toimialoja, markkinoita ja urakointia. Todellisuudessa valvontaa ei ole järjestetty lainkaan.

Talonrakennus kuuluu kunnallisen rakennusvalvonnan piiriin, mutta porakaivot ovat syystä tai toisesta rajautuneet tämän valvonnan ulkopuolelle. Porakaivo lukeutuu pienkiinteistöjen ns. auttaviin, mutta myös välttämättömiin rakenteisiin.

Porakaivourakointi niin ikään on valvonnan ulkopuolella. Mitään lupavaatimuksia tai pätevyysvalvontaa ei ole. Kuka tahansa voi aloittaa porausurakoinnin, riippumatta siitä, mikä on osaamisen ja pätevyyden taso.

Käyttöporakaivojen veden laatuvalvonta on toteutettu otantana. Hylättyjen porakaivojen pohjaveden tilaa tai laatua ei ole tutkittu eikä valvottu. Pohjaveden tilaa ei ole selvitetty myöskään energiaporakaivojen osalta. Erään tutkimuksen mukaan yksistään hylättyjen porakaivojen määrä Suomessa on 36 000 kpl ja näiden ympäristökuormitus ei ole viranomaisvalvonnassa. Pohjaveteen rakennettujen energiaporakaivojen ympäristökuormituksesta ja veden laadusta ei myöskään ole selvitystä.

Yksittäisen porakaivon valvonta-asiat jäävät yksin porakaivon omistajan ja käyttäjän oman aktiivisuuden varaan. Todellisuudessa tuskin kenelläkään porakaivon omistajalla on edellytyksiä suorittaa porakaivoonsa liittyvää rakennus- ja urakointivalvontaa. Veden laatuvalvonnan hän voi suorittaa viemällä vesinäytteen määräajoin laboratorioon tutkittavaksi. Porakaivon toiminta- ja veden laatuongelmissa porakaivon omistaja on yksin, vaikka ongelmat johtuisivatkin muiden tahojen puutteellisesta toiminnasta.

Porakaivojen vesien laatutilastot, suuri hylkyprosentti ja energiakaivojen kemikaalipäästöt osoittavat pohjavedestä poikkeavan porakaivovesien huonon laadun. Valvonnan organisoinnilla ja käynnistämällä porakaivorakenteen kehitys, voidaan porakaivovesien laatu saada paremmin vastaamaan alkuperäisen hyväksi ja turvalliseksi osoittautuneen pohjaveden vakiolaatua.

Teen paljon töitä porakaivojen parissa ja porakaivojen kehitystarve on ilmeinen. Tulen kirjoittamaan epäkohdista, joissa näen kehitystarpeen. Olisi tarpeellista saada teidän omakohtaisia kokemuksia ja porakaivotarinoita kehityksen tueksi, kommentoisitteko?
 
Asko Vasarvuori 
www.porakaivokorjaus.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti