tiistai 28. tammikuuta 2014

Kiinteistökohtaisen energiakaivon riskeistä

Energiakaivojen suosio kasvussa

Energian hinnan noustessa kehitetään uusia, entistä edullisempia, energian hankintamuotoja kuten energiakaivot ja maalämpö. Energian hintaa laskettaessa tulee huomioida myös sivuvaikutukset, jotka energiaporauksessa saattavat aiheuttaa yllättäviä lisäkustannuksia, käyttöhäiriöitä ja ympäristövaikutuksia kiinteistökohtaisesti tärkeällä pohjavesialueella.

Energiakaivon vettä pilaavat ja muuttavat vaikutukset
Energiakaivot porataan syviksi ja maapeitteiden lävistykseen käytetään rautaista pohjavettä pilaavaa ja muuttavaa suojaputkea. Syväporauksesta aiheutuu ristiin pilaantumista suolaisen ja makean veden kesken. Lämmönsiirtoon käytetään jäätymisen estämiseksi etanolia, jonka vuodot aiheuttavat pohjaveteen makuvirheen.  Energiakaivon rakenteesta ja käytöstä aiheutuu pohjavedelle suurempi tai pienempi riski. Energiakaivon asemoituessa yleensä kiinteistökohtaiselle tärkeän pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeelle, sen pohjavettä pilaava ja muuttava vaikutus on huomion arvoinen seikka erityisesti kiinteistön omistajalle.    

Haittojen vaikutusvyöhykkeet
Energiakaivon haittoja voidaan lähestyä päästö- ja pohjaveden suojelun vyöhykeajattelulla. Energiakaivo toimii päästöjen vyöhykkeellisenä lähettäjänä ja puhdasvesikaivolle taas asetetaan suojeluvyöhykkeet ja toiminnan rajoitukset.

Vastuukysymykset
Lainsäädäntömme lähtee siitä, että vastuu on hankkeeseen ryhtyvällä ja pilaajalla.  Vastuunkantajan osoittaminen tässä asiassa ei ole aivan suoraviivainen tehtävä. Onko hankkeeseen ryhtyvä ja pilaaja aina kiinteistön omistaja? Vakuutustuotteet ovat tässä asiassa hyvin rajoittuneita.

Energia- ja talousvesiporaukset samalla kiinteistöllä
Yleisesti energiaporaus ja talousveden hankintaan tarkoitettu poraus ovat samalla pienkiinteistöllä ja pohjaveden muodostumisalueella. Tämän lisäksi pienkiinteistöllä on kiinteistökohtainen jäteveden muodostuminen ja käsittely. Tästä seuraa se, että porauksien ja jäteveden suunnittelu, rakentaminen ja pohjaveden suojelu muodostuu haasteelliseksi, joskus jopa mahdottomaksi.

Mitä tarkoittaa porakaivojen ristiin saastuminen
Puhdasvesiporaukset, energiakaivojen kemikaalivuodot pohjavesiin ja jätevesirakenteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Vuorovaikutuksesta aiheutuu kiinteistölle häiriöitä. Pinta-, pohja- ja jätevedet sekoittuvat tavalla, josta aiheutuvat vaikeasti ennustettavat haitta- ja vaaratilanteet.  Pintavesien, porauspäästöjen ja jäteratkaisuista aiheutuneita riskejä voidaan alentaa suunnittelua tehostamalla. Vahinkojen ennalta ehkäisy on tässäkin asiassa edullisin muoto.

Päätelmät
Porakaivon korjaajan näkökulmasta pienkiinteistön nykyiset vesi- ja energiaporaukset yhdistettynä kiinteistökohtaiseen jätevesikuormaan on liian suuri hallitsematon riski kiinteistökohtaisesti tärkeälle pohjavesialueelle ja kiinteistön turvalliselle käytölle.

Asko Vasarvuori
www.porakaivokorjaus.fi

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti