tiistai 16. syyskuuta 2014

Rautarakenteisen porakaivon veden rautapitoisuus veden virtauksen funktiona


 
 
Porakaivojen korjauksen yhteydessä Vigmanin kaivolla toistuvasti tehdyssä virtauskokeessa havaittiin veden rautapitoisuuden riippuvuus veden virtauksesta. Vaikka virtautus kokeita on tehty useissa porakaivossa, ei yhtä selvää säännönmukaisuutta Vigmanin kaivon kanssa ole havaittu. Veden virtausolosuhteet kyllä aina vaikuttavat veden rautapitoisuuden muodostumiseen, mutta kaivoyksilöittäin suurella hajonnalla. Muillakin rakenneperäisillä veden laatutekijöillä on havaittu yhteys veden virtaukseen kuten veden happi- ja mangaanipitoisuudet sekä aistittavat tekijät.

Miksi veden rautapitoisuus muodostuu kaivoyksilöittäin, johtuu siitä, että jokaisen kaivon rakenne ja muut olosuhteet ovat enemmän tai vähemmän erilaiset. Rautarakenteisessa porakaivossa on lukuisa määrä muuttuvia häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti, kulloisenkin kaivon ja hetken, veden rautapitoisuuteen tavalla tai toisella. Myös porakaivoympäristössä pohjaveden raudasta ongelmaton tila ajan myötä pilaantuu ja muuttuu, jolloin virtauksen avulla saatu vaikutus hämärtyy.

Graafisessa esityksessä on teoreettinen rakenteen liukeneminen ja siitä matemaattisesti johdettu vaikutus vaihtuvaan vesitilavuuteen nähden. Vigmanin kaivon virtautushavaintoa on verrattu teoreettiseen mallinnukseen ja todettu yllättävä yhdenmukaisuus. Näin siis käytännössä tapahtuu ani harvoin. Kun kaikki teoriaa häiritsevät tekijät suljetaan pois, niin tapahtuu esitetyn kaltainen veden pilaantuminen liukenevasta rakenteen raudasta. Tällainen testaustila on mahdollista lavastaa laboratorio- olosuhteissa ja todeta yhdenmukaisuus teoreettiseen malliin ilman häiriötekijöiden vaikutusta.

Graafisesta esityksestä voidaan havaita rautarakenteisilla kaivoilla tuhoisimman veden virtausalueen asettuvan juuri kiinteistökohtaisen vedenkulutuksen alueelle, joka on 0-0,5 m3 /d. Tuhoisuus johtuu siitä, että rakenne päästää enemmän rautaa, kuin mitä veden virtaus kykenee haittaa eliminoimaan. Vettä pumpataan marginaalisesti vain ka 2% ajasta, siis seisovan veden olosuhteesta.  Tämän vuoksi kiinteistökohtaisten porakaivojen veden rautapitoisuus on ongelmista yleisin ja ajaa systemaattisesti kaivoja rautasuodatukseen tai hylkyyn.

Luontainen maannos, uuttumis- ja raudan rikastumiskerrokset ovat hyödyllisiä pohjaveden hitaassa valmistumisprosessissa. Tämän hyödyllisen kerrostuman ohittava rautarakenteinen, liukeneva, vettä johtava onkalo on tuhoisa. Liukeneva rautarakenne on yleismaailmallinen porakaivojen rakennusohje ja käytäntö, joten kysymys on merkittävästä löydöksestä ympäristöterveyden alalla, joka vaatii lisää vakuuttavaa perustutkimusta.
 

Asko Vasarvuori
Porakaivokorjauksen asiantuntija
050-3503101
www.porakaivokorjaus.fi
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti