perjantai 27. joulukuuta 2013

Alkuperäinen kalliopohjavesi mainettaan parempi


Tutkimusviitteet osoittavat, että kova vesi alentaa sydäntautiriskejä ja pehmeä vesi nostaa riskitasoa

Suomalainen, Geologian tutkimuslaitoksen ja Kansanterveyslaitoksen tutkimus vuodelta 2004 osoittaa käänteisen yhteyden juomaveden kovuuden ja sydänsairauksien välillä. Kansainvälisiä tutkimustuloksia on useita, joiden päätelmät vaihtelevat. Veden pehmein muoto on tislattu vesi, jonka kovuus on nolla. Tislatun veden käyttöä talousvetenä ei pidetä sopivana eikä turvallisena. Mineraaliton, tislattu juomavesi laimentaisi eli köyhdyttäisi vaarallisella tavalla kehon kivennäistasapainoa, kun taas kova, mineraalipitoinen juomavesi pyrkii pitämään yllä kehon normaalia mineraalitasapainoa.   

Tätä taustaa vasten tulisi kiinnittää huomiota raakaveden hankintaan, ottamalla veden kovuus huomioon. Veden kovuutta voidaan säätää keinotekoisesti, mutta säätämisestä aiheutuu kustannuksia. Tämä säätämistoimenpide ei ole teknis- taloudellisista syistä mahdollista kiinteistökohtaisessa vedenhankinnassa.

Voimme ohjata hallitusti ja tietoisesti vedenhankintaa sellaiseen pohjavesikerrostumaan, jossa veden kovuus luonnostaan on kovempaa ja tämän seurauksena veden terveysvaikutukset pehmeää vettä paremmat.

Talousveden kovuusluokitus saksalaisella mittaustavalla:
o dH  (1mmol=5,6 o dH) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Esimerkkejä                                 

Erittäin pehmeä                          0-2,1                   Sadevesi, järvivesi, tislattu vesi

Pehmeä                                         2,1-4,9               Ylemmät maakerrosvedet

Keskikova                                      4,9-9,8               Alemmat maakerrosvedet, ylemmät porakaivovedet

Kova                                                9,8-21                 Alemmat porakaivovedet 

Erittäin kova                yli                     21                Merelliset, luonnon terveys- ja kivennäisvedet   

Kovuusasteikossa arvolla alle 5,0 vesien sanotaan olevan enemmän tai vähemmän pehmeitä ja arvon 5,0 ylittyessä enemmän tai vähemmän kovia.

Tavanomaisesti Suomessa sisämaan pintavesistöt ja maakerrosten pohjavedet ovat pehmeitä ja varsinaiset syvät maapeitteiden alaiset maa- ja kalliopohjavedet ovat kovia.                          

 
Miten voitaisiin palauttaa luottamus maaseudun porakaivoon?

Tuo edellä mainittu veden kovuusvaatimus on jo sellainen tekijä, että porakaivoveden suosiota ja käyttöä tulisi kansanterveyden perusteella lisätä ja edistää. Siis porakaivojen heikkouksia ehkäistä ja torjua ja mahdollisuuksia kehittää ja hyödyntää. Porakaivon kalliopohjavesi on toivotusti kovuudeltaan noin 1,5 kertainen hiekka- ja moreenikerrostumaan rakennetun kaivon veteen verrattuna. 

Porakaivojen teknisiä epäkohtia tulisi kehittää niin, että hyvät alkuperäiset pohjavesiominaisuudet voitaisiin säilyttää, varmistaa ja hyödyntää nykyistä paremmin. Suojaavan maapeitteen alaiset kalliopohjavedet ovat luontaisesti turvallisempia ympäristökuormitukseen nähden. Kehittämistarve tulee myös siitä syystä, että porakaivo on usein ainut mahdollisuus hankkia vesi kiinteistölle. Porakaivo on siis pakonomainen ja osuudeltaan kallis kiinteistöinvestointi. Miksi siis emme kansallisesti varmistaisi ja tehostaisi tätä lisäarvoa tuottavaa mahdollisuutta?

Asko Vasarvuori 
www.porakaivokorjaus.fi


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti